"Nederlands beleid" ten aanzien van het “kruitvat Midden Oosten.

 

Al duizenden jaren is het Midden Oosten een kruitvat van geweld.

Ook nu weer, met als gevolg de enorme toestroom van vluchtelingen vanuit Syrië.

Syrië is een land waar men het met de mensen rechten nooit zo nauw nam. Dat was ook vóór de gewelddadigheden van terroristen groepen en het regeringsleger van Syrië.

Velen vinden daar van alles van, maar over de feiten en achtergronden hoort men over het algemeen niet zo veel.

 

Mensen die het Midden Oosten goed kennen, (ik heb het niet over journalisten), waarschuwden al voor de ernstige gevolgen van een Arabische lente in Syrië.

De onrusten in noord Afrika zijn ten onrechte door de media “de Arabische lente” genoemd.

Die ernstige gevolgen zijn allemaal uitgekomen.

Syrië is een groot bloedbad geworden waar alleen maar dood en verderf wordt gezaaid en waar van enig mensenrecht nu helemaal geen sprake meer is.

De mensen die daar voor vluchten hebben ons begrip voor hun situatie nodig.

 

Toch is het zaak dat “het westen” zich nu niet alleen laat leiden door de focus op mensen rechten.

Een belangrijke vraag die zich voordoet is; waarom moet “het westen” de politie agent van de wereld zijn. Waarom denkt het westen met nog meer geweld “het probleem” daar op te kunnen lossen.

Feit is dat het Syrische probleem een nationaal-Syrisch probleem is, een burgeroorlog.

Alleen, iedereen bemoeit zich er mee.

Als we alleen naar het militaire en terroristische geweld kijken wie vechten daar dan?

Natuurlijk het nationale Syrische leger en vele terreur organisaties die oa. gesteund worden door Al Qaida.

(Al Qaida waar Nederland in Afghanistan tegen gevochten heeft.)

Die terreur organisaties vinden hun voedingsbodem in de versplinterde belangen van allerlei stammen en religieuze groeperingen.

 

Iedereen vecht met iedereen.

Het westen heeft zich in die slangenkuil laten lokken met een kansloze inzet van lucht aanvallen op… ?

Wat is het Nederlandse beleid voor deze conflicthaard?

Eigenlijk is die erg onduidelijk.

De mening van de Nederlandse regering leek aanvankelijk dat vooral Assat met zijn regering (hoewel wettig gekozen?) als president moet verdwijnen vanwege schendingen van de mensenrechten.

Later kwam de Nederlandse regering er achter dat de “rebellen” in Syrië ook niet van die lekkere jongens waren en zij met de mensenrechten helemaal niets ophadden.

Een van de vragen die men kan stellen is: gaat Nederland er over welke president en regering een land heeft?

Het antwoord is neen!

Daar moeten wij ons niet mee bemoeien! Nederland kan er iets van vinden maar dat mag nooit een reden zijn om zich in een daarmee samenhangend politiek-(religieus?)militair conflict te mengen.

 

Nederland heeft zich al meerder keren laten verleiden zich in nationale conflicten te mengen.

Afghanistan, Irak en mogelijk binnenkort Syrië.

Wat heeft die bemoeienis Nederland geleverd?

Wat heeft het de mensenrechten in Syrië opgeleverd?

Niets, helemaal niets!

 

Wel zijn Nederlandse soldaten daar gesneuveld en is er verschrikkelijk veel geld over de balk gegooid! Geld dat we beter hadden kunnen besteden aan  bv. de zorg

Nederland moet daar iets van leren!

 

Het is bijna stuitend dat het CDA onlangs in de tweede kamer heeft gesuggereerd om Nederlandse soldaten naar Syrië/Irak te sturen voor de zg. “boots on the Ground”

Nederlandse soldaten laten sneuvelen terwijl vluchtende dienstplichtige jonge mannen vanuit Syrië nu de EU binnen stromen!?

Het is te hopen dat andere partijen dit waanzin idee niet zullen honoreren!

 

Sterker nog Nederland zou alle militaire actie in het Midden Oosten moeten staken.        

Wij hebben daar niets te zoeken en verergeren momenteel alleen maar de ellende voor de Syriërs en ons zelf.

 

 

 

 

 

                                                                                                                        ---//---

 

 

 

 

 

Pensioenen”

 

Feit is dat huidige pensioenen al langere tijd niet geïndexeerd zijn ja zelfs dreigen te worden gekort.
En waarom?
De dekkingsgraad is niet voldoende.
Vraag is dan hoe komt dat?
Belangrijke zaken die daarbij een rol spelen zijn oa:
De beleggingsonvrijheid van pensioenfondsen

Overheidsbemoeienis
Lage rente stand
Economie

Door de jaren heen is de greep van allerlei wereld verbeterende politiek correcte belangen groepen, ook op de pensioenen, sluimerender wijze toegenomen.
Zo zijn pensioenfondsen verplicht geworden, of hebben die plicht zichzelf opgelegd, om bij hun beleggingen niet meer te kijken naar een maximaal rendement maar of bedrijven bv wel doen aan "fair trade", dat bedrijven wel voldoen aan onze Nederlandse milieu eisen of dat bv een bedrijf gevestigd is in een NL welgevallige regering of dat een bedrijf, naar Nederlandse standaarden, wel sociaal genoeg is vwb de arbeidsverhoudingen.
Het resultaat van dergelijke wereld verbeterende acties is dat deze uiteindelijk worden betaald door de gepensioneerden met lagere pensioenen!

De overheid heeft al decennia lang geprobeerd greep (zeggenschap) te krijgen op de pensioenfondsen of de gelden die de pensioenfondsen beheren.
Na de krediet crisis lijkt dat voor een belangrijk deel gelukt. De nl overheid heeft rekenregels vastgesteld (opgelegd) op basis waarvan de pensioen fondsen hun dekkingsgraad moeten berekenen.
Al langere tijd worden die regels ernstig bekritiseerd maar die oneerlijke rekenmethoden worden niet aangepast. Waarom niet? De huidige zijn gunstig voor de staatskas maar dat gaat wel weer over de ruggen van de huidige en toekomstige gepensioneerden.

De lage rentestand wordt vaak aangevoerd als oorzaak van de pensioenproblemen maar dezelfde NL-overheid accepteert dat vooral ten gunste van de zuid Europese landen de EU centrale bank de rente extreem laag houdt. De conclusie is gerechtvaardigd dat onze regering en politiek meer op heeft met de zuid Europese landen dan met hun eigen gepensioneerden!
Ook hier dus weer over de rug van de huidige en toekomstige pensioen gerechtigden!
Opnieuw een reden om de huidige EU ter discussie te stellen?

De economie is in NL gelukkig weer uit het Krediet crisis dal gekropen. Bedrijven kennen weer omzet groei en kunnen weer winst maken.
Dat is bij meerdere (EU) landen het geval.
Als bedrijven weer winst maken leveren beleggingen in die bedrijven ook weer meer rendement op. Ook voor de Nederlandse pensioenfonds beleggingen, maar dan moeten de pensioenfondsen daar in mogen en kunnen investeren! (Geen politiek correcte bemoeienis)

Streven.


Gezien het bovenstaande zouden we moeten streven naar:
- Pensioenfondsen verplichten, zonder belemmeringen, maximaal rendement te realiseren op de ingelegde gelden.
- Geen overheidsbemoeienis met de pensioenfondsen en/of de ingelegde gelden of te behalen rendement.
- Realistische rekenregels ter berekening van de dekkingsgraad.
- NL overheidscompensatie aan de pensioenfondsen voor de gevolgen van de door de Centrale bank van de EU kunstmatig extreem laag gestelde rente.

 

 

 

 

                                                                                             --//--